kogurpress

kogurpress, presskogur, masin, millega vaalus kuivanud hein või põhk kogutakse kokku ja pressitakse samaaegselt risttahuka- või silindrikujulisteks pallideks (pakkideks või rullideks).

VE, 2006