kohtueelne menetlus

kohtueelne menetlus, kriminaalasja kohtulikule arutamisele eelnev uurimine, mis hõlmab tõendite kogumise ja kontrollimise ning kriminaalasja kohtuliku uurimise ettevalmistamise.

VE, 2006