kohtulik kaitse

kohtulik kaitse, põhiseaduslik õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse ning saada kohtult kaitset au ja väärikuse haavamise, elu, tervise ja vara ohustamise ning isikuvabaduse piiramise korral.

VE, 2006