kohtumenetlus

kohtumenetlus, kohtu tegevus tsiviil-, haldus- või kriminaalasja või põhiseaduslikkuse järelevalve asja lahendamisel, mille tulemusena tehakse kohtuotsus või kohtumäärus.

VE, 2006