kohtutäitur

kohtutäitur, avalik-õiguslikku ametit pidav sõltumatu isik, kes täidab tsiviilasjus kohtuotsuseid ja -määrusi ning kriminaalasjus kohtuotsuse või -määrusega võrdsustatud täitedokumentide nõudeid ja varasissenõudeid. Peab oma ametit enda nimel ja vastutusel vaba elukutsena ning ei ole ettevõtja ega riigiametnik.

VE, 2006