Kolõma

Kolõma, jõgi Venemaal Ida-Siberis; 2129, koos Ajan-Jurjahhiga 2513 km. Algab Tšerski mäestikust, suubub Ida-Siberi mere Kolõma lahte. Ülemjooksul Kolõma hüdroelektrijaam (veehoidla 441 km2) ja tähtis mäetööstuspiirkond (oli stalinismi ajal vangilaagrite suurimaid paiknemisalasid, nn Dalstroi), mida Kolõma trakt (u 600 km pikkune maantee) ühendab Magadaniga.

VE, 2006