kommunism

kommunism, täiuslik sotsiaalse võrdsuse ja õigluse ühiskond, ebavõrdsusel ja ebaõiglusel põhineva ühiskonnakorralduse vastandkujutlus. Kommunismi käsitused tekkisid, kui religiooni kujutlus maisest paradiisist seostati materialistliku inimesekäsitusega (utoopia). Karl Marxi ühiskonnaõpetuses, mis püüdis muuta utoopia teaduseks, oli kommunism ühiskonna kõrgeim arenguaste (ajalooline materialism).

VE, 2006