konfutsianism

konfutsianism, Kong Fuzi õpetusel põhinev Hiina pärimuslik maailmakäsitus. Tuginemine nn taeva teed väljendava muinsuse eetilistele ideaalidele,  esivanemate austamine, perekonna- ja riigitruudus. 11.–12. sajandil tekkis loodusfilosoofiasugemeline neokonfutsionism.

VE, 2006