koormus

koormus, tehnikas 1. elektrivarustussüsteemi osast, näiteks elektrijaamast võetav võimsus. Selle ajalist muutumist (nt ööpäevas, aastas) kajastab koormusgraafik. – 2. tarindile või tarindi osale mõjuv välisjõud või selle moment; võib olla koondkoormus (välisjõud on rakendatud üksikpunktidesse) või lauskoormus (välisjõud on hajutatud pinnale või joonele).

VE, 2006