Koosa järv

Koosa järv, asub Tartumaal Emajõe suudmemadalikul, Emajõe-Suursoo maastikukaitsealal, umbes 10 km Koosast ja 4,5 km Peipsist; 2,95 km2, suurim sügavus 1,9 m. Tekkinud Ürg-Peipsi taandudes. Sisse voolab Põdraoja, väljavool Kargaja ja Koosa jõe kaudu Peipsisse. Vesi vahetub aastas 4,6 korda. Kaldad soostunud, põhi mudane. Segatoiteline, kalastik liigirohke, seda mõjutab sagedane talvine ummuksisse jäämine (uued kalad tulevad Peipsist).

EE 12, 2003