Korijärv

Korijärv, ka Koosa järv asub Valga nõo kaguservas lainjas moreenmaastikus, 8 km Antslast läänes; 36,4 ha, suurim sügavus 5,1 m. Kaldad põhiliselt liivased. Järve suubub Kivioja, väljavool Tsirguoja kaudu Väikesesse Emajõkke. Vesi vahetub aastas 1,7 korda. Liigtoiteline; peamised kalad latikas, särg, kiisk ja ahven.

EE 5, 1990