kristall

kristall, korrapärase ehitusega tahkis. Kristalli aatomid, ioonid või molekulid paiknevad korrapäraselt ja nende asetusele vastavate ruumipunktide kogumit – kristallivõret – iseloomustab perioodiline korduvus ruumis 3 sihis.

VE, 2006