kromosoom

kromosoom, niitjas moodustis päristuumsete organismide rakutuumas, koosneb kromatiinist ja on geenide materiaalne kandja. Ühe liigi isendite sama arengujärgu rakkudes on kromosoomide arv, suurus, kuju ja struktuur ühesugune (erandiks on soolised erinevused). Keharakkudes on kromosoomid paarilised, ühe paari kromosoomid sisaldavad samu lookusi (on homoloogilised). Küpsetes sugurakkudes säilib meioosi tagajärjel igast paarist üks kromosoom. Raku jagunemisel lahknevad kromosoomi pikipoolmed – kromatiidid – tütarkromosoomidena.

VE, 2006