Kunda Lammasmägi

Kunda Lammasmägi (1980)

Kunda Lammasmägi, Kundast u 4 km lõunas Kunda–Kohala maantee lääneküljel asuv u 100 m pikkune, 70 m laiune ja 4 m kõrgune rändpangas. Vara-Holotseenis oli Kunda Lammasmägi jäänukjärves paiknev saar, hiljem soisel tasandikul olev kuivem seljak, mille juures oli muutliku voolusängiga Kunda jõgi. Kunda Lammasmäel on Kunda kultuurile nime andnud asulakoht. Kaevamisel (1933–37 Richard Indreko, 1949 ja 1961 Lembit Jaanits ning 1981 Tanel Moora ja Kaarel Jaanits) on selgunud, et Kunda Lammasmäge katvas paeklibuses mullakihis on leide, mis pärinevad VIII–II aastatuhandest eKr, kuid valdav osa neist kuulub mesoliitikumi. Pinnavormi jalamil on mullakihi all 6–8 m laiuse vööndina säilinud ka eriti leiurikast mesoliitilise asula kultuurikihti.

Kirjandus

  • T. Moora. Muistsete loodusolude osast kiviaja asustuse kujunemisel Kunda ümbruses. – Muinasaja teadus, 5. Tallinn, 1998

EE 12, 2003