Kuningvere järv

Kuningvere järv asub Alatskivi lähedal, Pala-Alatskivi ürgorus; 24,3 ha, suurim sügavus 8 m. Ta asetseb samas ürgorus asetsevast Mustjärvest 300 m ida pool, neid eraldab fluvioglatsiaalsetest liivadest ja kruusadest koosnev seljandik Tagajärve mägi. Järv toitub peamiselt allikaist, mis avanevad loode- ja edelakaldal.  Lõunaosast väljuv oja suubub Alatskivi jõkke. Kaldad valdavalt kõrged. Vesi vahetub umbes 2 aasta jooksul.

Järv on rohketoiteline. Rohekaskollane vesi on aluseline (pH 7,8–8,6), sisaldab keskmiselt mineraal- ja orgaanilisi aineid.

Peamised kalad: latikas, särg, ahven, haug ja kiisk.

Järve asub Kuningvere kaitsealal ja on võetud Eesti ürglooduse raamatu andmebaasi.

EE 5, 1990; muudetud 2012