Kuriili hoovus

Vaikse ookeani peamised hoovused

Kuriili hoovus, Oyashio hoovus, külm hoovus Vaikse ookeani loodeosas, kulgeb piki Kuriili saarestiku ja Hokkaidō saare idarannikut edelasse, osa veest käändub Kuriili saarte vahelt Ohhoota merre; kiirus 0,2‒0,3 m/s, hoovus on tugevam talvel ja kevadel ning nõrk suvel ja sügisel, vooluhulk vastavalt 20‒30 miljonit m3/s ja 3‒4 miljonit m3/s, vee temperatuur veebruaris põhjaosas ‒1 kuni 0 ja lõunaosas 1‒5 ºC, augustis vastavalt 8‒12 ja 15‒18 ºC, soolsus 32‒33‰. Kokkupuuteala sooja Kuroshio hoovusega (35‒40° pl) on suure bioproduktsiooniga. Hoovuse veed on kalarikkad (vaikse ookeani mintai, sardiin).

EE 5, 1990; muudetud 2012 (H. Mardiste)