Kurista

Kurista, küla Jõgeva vallas 6 km Jõgevast loodes; 285 elanikku (2006). Kurista on Jõgevamaa metsanduslik keskus. Kurista linnamägi on oletatav linnusekoht, mis nooremal rauaajal oli kasutusel pelgupaigana.

VE, 2006