kurjategija väljaandmine

kurjategija väljaandmine, ekstraditsioon, kuriteo toime pannud või selles kahtlustatava isiku teisele riigile väljaandmine tema vastutusele võtmiseks või karistuse täideviimiseks. Kurjategija väljaandmist sätestavad riigisisesed seadused ja välislepingud. Vaata ka asüüliõigus.

VE, 2006