kursus

kursus, õppeasutuse õppetsükli üks õppeaasta; ühe õppeaine või kooliastme programmiga määratud õppematerjal, näiteks keemiakursus, keskkoolikursus; mingil kitsal erialal korraldatava lühiajalise õppe või täienduskoolituse vorm.

VE, 2006