kursuste süsteem

kursuste süsteem, pedagoogikas üldhariduskooli õppekorraldus, mille puhul õppeaasta jaguneb 5 perioodiks, mis lõpevad arvestusnädalaga (vahepeal tulemusi ei hinnata), igas perioodis on vähe õppeaineid, kuid nende maht on suur.

VE, 2006