kutter

kutter (ingl cutter, vn катер), ühemastiline kiire, arenenud purjestusega laev. Kasutatavaim jahitüüp 20. sajandi algul.

Kutterite ehitamist alustati Inglismaal 18. sajandi keskpaiku. Kutteril olid head purjetamisomadused ning kere suhteliselt suur laius ja süvis lubasid kanda suurt purjepinda. Seetõttu kasutati kuttereid Briti sõjalaevastikus valve-, side-, luure- ja kaaperlaevadena. Mitme suurtükiga relvastatud sõjalaevastikukutteri purjestus koosnes suurest kahvelpurjest, harilikult kolmest raapurjest (alamastil 1 ja tengil 2) ja suurest kliivrist pika kliiverpoomi peal. Raade brassid suundusid ettepoole üle kliiverpoomi välisosa ja tagasi laeva vöörile. Lisapurjedena kasutatakse ka leipurjesid. Hiljem jäeti raapurjed ära, kahvelpurje peale kinnitati nelinurkne kahveltopsel ning suur kliiver asendati kuni kolme eespurjega. Sellist kutterit hakati rohkesti kasutama kalapüügi-, lootsi-, tollivalve-, kauba- ja postiveolaevana, sageli ka salakaubaveol. Kutter on võitnud populaarsuse ka purjespordis: nüüdisajal kasutatakse peamiselt bermuudagroodi ja kahe eespurjega ühemastilist purjejahti – bermuudakutterit.

MerLe, 1996; VE, 2006