kuvar

kuvar, ekraaniga seade, mis esitab elektrisignaalidega antud infot nähtaval kujul. Tuntuimad on lauaarvuti elektronkiir- ja mobiilarvuti vedelkristallkuvar. Paljude nüüdisaegsete elektronseadmete (mobiiltelefoni, kalkulaatori, elektronkella, mõõteriistade) tablood ehk indikatsiooniseadet nimetatakse kuvapaneeliks.

VE, 2006