kvalifikatsioonijärk

kvalifikatsioonijärk, kutsejärk, mingit kutset omava töötaja erialaliste teadmiste, oskuste ja kogemuste taset väljendav hinnang; tööoskusjärk.

VE, 2006