kvantarvud

kvantarvud, täis- või poolarvud, mis määravad mikroosakesi või nende süsteeme iseloomustavate füüsikaliste suuruste võimalikud väärtused.

VE, 2006