kvantsiirded

kvantsiirded, kvantüleminekud, aatomi, molekuli või muu kvantsüsteemi energiatasemete (kvantseisundite) vahelised siirded.

VE, 2006