Lääne-Eesti saarestik

Lääne-Eesti saarestik, Läänemeres paiknev saarerühm, mida Mandri-Eestist eraldab Väinameri ja Kuramaast Kura kurk; 3933 km2, umbes 45 000 elanikku (2010). Hõlmab ligi 900 saart (kaasa arvatud väikesed laiud ja rahud), neist 55 on suuremad kui 0,1 km2. Suurimad saared on Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu, nende läheduses paiknevad Kassari, Abruka, Vilsandi, Vohilaid, Kõinastu ja Võilaid. Jaguneb Saaremaa ja Hiiumaa (hõlmab ka Vormsi) maastikurajooniks, halduslikult Saare ja Hiiu maakonnaks (Vormsi kuulub Läänemaale). Saarestik on Eesti merelisim, omapärase taimestiku ja loomastikuga osa, kuulub aastast 1989 Lääne-Eesti saarestiku biosfäärikaitsealasse (eesmärk on kaitsta saarte tüüpilisi ja unikaalseid liigirohkeid looduskooslusi).

Võõrkeeltes on Lääne-Eesti saarestikku nimetatud Muhu väina (Moonsund) järgi ka Moonsundi saarestikuks.

EE 12, 2003; VE, 2006; MerLe, 1996; muudetud 2011