Läänemaa kaitsealad

  Asutatud Pindala (ha, 2010)
Avaste LKA  (Läänemaa osa) 1981, 20001 5225,5
Kürema kivikülvi KA 1959 6,8
Leidissoo LKA 2002, 2005 8177,6
Lihula MKA (Läänemaa osa) 1998, 2005 4 729 (kogupindala 6619,5)
Läänemaa Suursoo MKA (hõlmab ka Veskijärve KA; Läänemaa osa) 1959, 2005 4 999 (kogupindala 10 249,3)
Marimetsa LKA 1981, 1997, 2004 5056
Matsalu RP (koos merealaga) 1957, 1997, 2004 48 607
Nehatu LKA (Läänemaa osa) 1957, 2001 713 (kogupindala 1011,3)
Nõva MKA (Läänemaa osa) 1959, 1997, 2005 1 290 (kogupindala 1866,5)
Osmussaare MKA 1996, 2010 486,6
Paadrema LKA (Läänemaa osa) 2003 kogupindala 1332
Porsiku kadakate KA 1984 2
Puhtu-Laelatu LKA (koos merealaga) 1957, 1959, 2003 2 758,6
Salajõe MKA 1959, 2001 5,3
Silma LKA (koos merealaga) 1998 4 795
Tuhu MKA (Läänemaa osa) 1981, 2005 2 858 (kogupindala 3710,2)
Valgejärve MKA (Läänemaa osa) 1981, 2005 12,5 (kogupindala 719,4)
Vormsi MKA (koos merealaga) 2000, 2007 1 975
LKA – looduskaitseala
MKA – maastikukaitseala
RP – rahvuspark
KA – kaitseala