Lähis-Ida

Lähis-Ida, idapoolseid Vahemere maid, Mesopotaamiat ja Araabia poolsaart hõlmav Ees-Aasia piirkond. Laiemas tähenduses hõlmab ka Niiluse alam- ja keskjooksuala ning Iraani.

VE, 2006