Lämmijärv

Lämmijärv, Peipsi kitsas, Suurjärve ja Pihkva järve vaheline osa.

EE 12, 2003