läti keel

läti keel, indoeuroopa keelkonna balti rühma keeli, Läti riigikeel. Suuri mõjutusi liivi ja eesti ning vene ja saksa keelelt.

VE, 2006