lõimis

lõimis, ka granulomeetriline koostis, erineva terasuurusega purdosakeste – fraktsioonide – sisaldus setendis, väljendatuna massiprotsentides. Lõimis on peamisi purdsetendi liigitamise aluseid. Fraktsioone piiritletakse teadusvaldkonniti ja maiti erinevalt. Litoloogias ja ehitusgeoloogias kasutatakse Eestis tabelis esitatud liigitust (ehitusgeoloogia terminid sulgudes).

Vaata ka seotud artikleid

EE 6, 1992; muudetud 2011