Lõuna-Jäämeri

Lõuna-Jäämeri, Antarktist ümbritseva mere mitteametlik nimi.

VE, 2006