Lüüdia

Lüüdia (kollane) samaaegsed riigid olid Kaldea (roheline), Meedia (punane) ja Egiptus (oranž)

Lüüdia (kr Lydia), vanaaja maakond ja riik Väike-Aasia lääneosas Müüsia ja Kaaria vahel, pealinn Sardeis. Lüüdlased olid indoeurooplased. On leitud üle 60 lüüdiakeelse (anatoolia keeled) raidkirja (6.–4. sajandist eKr); tähestik põhines kreeka eeskujul. Esimesed teated Lüüdia kohta pärinevad II aastatuhande viimasest veeran­dist eKr; oli I aastatuhande alguses eKr Früügia võimu all, laienes kuningate Gygese [692–654 eKr], Alyattese [605–560 eKr] ja Kroisose ajal Egeuse mere ja Halyse jõeni. Asus kaubateede sõlmpunktis, seal lei­dus kulda; 7. sajandil eKr vermiti seal maailma varasei­mad teada olevad mündid. 546 eKr vallutas Lüüdia Pär­sia kuningas Kyros II; kuulus 4.–2. sajandil eKr Aleksander Suure, Seleukiidide ja Pergamoni riiki ning aastast 133 eKr Roomale.

EE 6, 1992