lüüger

lüüger (pr lougre, ingl lugger, vn люггер), 18. sajandil Prantsusmaal, hiljem ka Suurbritannias kasutatud 1–3-mastiline kiire väike purjelaev, mille pur­jed olid kinnitatud piki laeva paiknevatele raadele.

Lüügerit kasutati side-, posti- ja kaaperlaevana ning kalapüügiks ja kaubaveoks. Kandevõime 20–70 lasti (40–140 t). Purjestus koosnes pika pukspriidi kohal paiknevast eespurjest ning alamastidel ja tengidel paiknevaist trapetsikujulistest raapurjedest (lüügerpurjedest). Et besaanmast asetses päris ahtris, juhiti besaanpurje soot tekile piki ahterpriiti (ahtrist väljaulatuvat paikset peelt).

MerLe, 1996