Lüganuse vald

Elanike arv (2011) 3148
Pindala 439 km2
Vallavanem Jaanika Liblik
Maakond Ida-Virumaa

Lüganuse vald, 2. järgu haldusüksus, moodustatud 27. X 2013, asub Ida-Virumaa loodeosas, keskus Lüganuse alevikus.

Maidla mõisa peahoone eestvaade

Asustus ja rahvastik

Vallas oli 2011. aastal 3148 elanikku, neist 1038 elas Püssi linnas. Endise Maidla valla ala asustus on koondunud valdavalt valla põhjaossa Maidla, Savala, Soonurme ja Uniküla ümbrusesse (nendes külades elab 2/3 valla rahvastikust), Alutagusel asuvad üksikud metsakülad (Rääsa, Sirtsi, Tarumaa).

Vaata ka Lüganuse valla elanike arv asulati (2000)

Loodus

Purtse jõgi

Paikneb peamiselt Viru lavamaal, lõunaosa Alutaguse madalikul, Purtse jõe kesk- ja ülemjooksu ümbruses. Lavamaa ja Soome lahe vahele jääb kitsa ribana (valdavalt alla 1 km) Põhja-Eesti rannikumadalik. Valla lääneosa läbib lõuna–põhja-sihiliselt Purtse jõgi, mille ürgorg koos klindiga on valla silmapaistvaimaid pinnavorme. Klindi kõrgeim koht on Purtse Hiiemägi (49 m). Peale Põhja-Eesti paekaldas paljanduvate kihtide leidub rohkesti paljandeid ka Purtse orus.

Valla metsases lõunaosas paiknevad suured sooalad, sinna ulatuvad Sirtsi looduskaitseala ja Muraka looduskaitseala.

Looduskaitse all on Aa (10 ha) ja Püssi mõisa park (7,1), Aa männik (8 ha), Purtse männik (19,5 ha), Purtse ohvripärn (ümbermõõt 4,98 m, tüvi on tormides kahjustada saanud; Purtse Hiiemäel) ja Varja rändrahn (ümbermõõt 22,8 m). Lüganuse valla riigimetsamaad haldavad Ida-Virumaa metskonna Kohtla metsandik ja Oandu metskond.

Ettevõtlus ja transport

Enim töötajaid on hõivatud põllumajanduses (OÜ Sigwar, OÜ Lüganuse PMS). ja avalikus sektoris ning põlevkivi kaevandamisel. Valla idaosa on suuresti mõjutanud maavarade kaevandamine. Seal asuvad Aidu (endine Oktoobri) karjäär ning Hiiesoo turbaraba. Püssi tähtsaim tööstusettevõte on AS Repo Vabrikud. 2013. aastal alustas tööd Varja tuulepark (6 tuulikut).

Valda läbivad Tallinna–Narva maantee ja sellelt hargnevad Püssi ja Kiviõli tee ning Tallinna–Narva raudtee. Purtse jõe suudmes on sadam (kasutusel peamiselt kalasadamana).

Haridus ja kultuur

Purtse vasallilinnus

Haridus- ja kultuuriasutused on koondunud Püssi linna, Lüganuse alevikku (keskkool, rahvamaja ja raamatukogu) ja Maidla külasse (rahvamaja, põhikool ja raamatukogu), raamatukogu on ka Soonurmes. Huviväärsed on Lüganuse Ristija Johannese kirik, Purtse vasallilinnus, Purtse Tarakalda linnamägi (asub Purtse jõe idakaldal Tallinna–Narva maantee lähedal, oli kasutusel 8.–13. sajandil), Aa mõis (peahoone vanem osa pärineb 17. sajandi lõpust), Maidla mõis ja Uhaku karstiala (looduskaitse all, selle kaitseks on moodustatud Uhaku karstikaitseala). Purtse Hiiemäel asub Kurjuse Ohvrite leinapark (esimene tamm istutati Alutaguse Memento eestvõttel 1991). Piirkond on Virumaa pikima asustuslooga alasid, sellest annavad tunnistust paljud muinasmälestised (Purtse Tarakalda linnamägi, Alulinn, Taramägi, rohkesti ohvri- ja kultuskive). Virunurme külas on kõigi Virumaa metsavendade mälestusrist (avati 2003).

Ajalugu

Lüganuse (ka Püssi vald) valla piirid on ajaloos korduvalt muutunud, siia kuulusid ka hilisemad Maidla valla külad. 1913 oli vallas 468 talu 3931 elanikuga. 1934. oli Püssi valla pindala 318 km², elanikke 5145, valda kuulusid Küttejõu ja Püssi alevikud. Lüganuse vald loodi 1939 peamiselt Püssi valla maadele, 1950 vald kaotati, staatus ennistati 11. VII 1991. Lüganuse ja Maidla valla ning Püssi linna ühinemisel moodustus 27. X 2013 uus omavalitsusüksus – Lüganuse vald.

EE 11, 2002; EE 12, 2003; muudetud 2015