lütseum

lütseum, 1. muistse Ateena lähedal asunud gümnaasium, kus õpetas Aristoteles. – 2. humanitaarkallakuga keskkool. – 3. Venemaal aadlinoorte kõrgem õppeasutus.

VE, 2006