Lahepera järv

Noodavedu Alatskivil Lahepera järvel (1931)

Lahepera järv, ka Lahe järv, asub Tartumaal Alatskivi lähedal; 1,01 km2, suurim sügavus 3 m. Oli varemalt Peipsi järve laht. Järve läbib Naelavere peakraav (selle väljavoolu Peipsisse tuntakse ka Lahe jõena). Vesi vahetub aastas 2,5 korda. Muda- ja taimerikas rohketoiteline järv, orgaaniliste setete paksus kuni 13 m. Lahepera järv on paljude Peipsi kalade toitumis- ja kudemispaik.

EE 12, 2003