Laiküla hoiuala

Laiküla hoiuala, asub Läänemaal Kullamaa vallas Liivi ja Üdruma küla, Martna vallas Allikotsa, Laiküla ja Soo-otsa küla maadel; pindala 1085,5 ha. Asutatud 2006. aastal jõgede ja ojade, niiskuslembeste kõrgrohustute, puisniitude, siirde- ja õõtsiksoode, liigirikaste madalsoode, vanade laialehiste metsade, soostuvate ja soo-lehtmetsade ning siirdesoo- ja rabametsade kui elupaikade kaitseks, aga ka saarma ja kauni kuldkinga elu- ja kasvupaikade kaitseks.

Loodud 2011