lammimuld

lammimuld, alluviaalmuld, Fluvisol, sisevee­kogude tulvaveealal kujunenud muld; profiilis eristub alluuviumi sisaldav Aa-horisont. Ehituse ja koostise järgi jagatakse lammimullad teraliseks, kihiliseks ja mudajaks lammimullaks, veerežiimi järgi lammi-kamarmullaks, lammi-gleimullaks, turvastunud lammimullaks ja lammi-madalsoomullaks. Parimad omadused on lammi-kamarmullal, Eestis on kõige rohkem lammi-gleimuldi (jõgede kesklammil). Lammimuldade viljakus väheneb üleujutuste vähe­nemise tõttu.

EME 2, 2009 (L. Reintam)