Langsepp, Olaf

Langsepp, Olaf, (25. X 1930 Tallinn), spordiajakirjanik ja -ajaloolane. Lõpetas 1949 Tallinna 7. kk-i ja 1959 TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna ning oli 1959–62 kehalise kasvatuse ja sporditeooria kateedri aspirant. Olnud 1963–64 ENSV SOL-i nõukogu vaneminstruktor, 1966–67 kirjastuses Eesti Raamat spordikirjanduse toimetaja ja 1985–88 vanemkorrektor, 1967–71 Eesti Spordimuuseumi direktor ja 1984 vanemteadur, 1972–75 TRÜ teadusliku raamatukogu osakonnajuhataja, 1975–80 Eesti Põllumajanduse Muuseumi vaneminsener ja teadur, 1988–90 ajakirja Akadeemia osakonnatoimetaja. Oli 1950. a-il Maadlussektsiooni sekretär ja kuulus propagandakomisjoni, 1962–63 oli Eesti Spordimuuseumi asutamistoimkonna sekretär. Kirjutanud raamatuid ja avaldanud perioodikas raskejõustiku ajaloo kohta kirjutisi. Kuulunud Spordiajakirjanike Föd-i (1966). Eesti Spordiajaloo Seltsi liige (1990) ja auliige (2005). Tõlkinud eesti keelde A. Suhhanovi raamatu “Aleksander Aberg” (1978). T: Georg Lurich (1956 ja 1958, ka vene keeles), Georg Hackenschmidt (1968, vene keeles 1971), Georg Lurich (1978, koostaja), 100 aastat Eesti raskejõustikku (1888–1988) (1996, autoreid).

ESBL, 2011