leppemärk

leppemärk, tingmärk, kaardil, plaanil või skeemil kasutatav objekti kokkuleppeline graafiline kujutis (nt topograafilised, geograafiliste kaartide ja ehitusjooniste leppemärgid).

VE, 2006