limused

limused, molluskid (Mollusca), peamiselt meres elavad algsuused selgrootud. Enamikul jaguneb keha peaks, sisusekotiks ja jalaks, paljudel on lubikoda ja suus hõõrel. Valdavalt lahksugulised. Limuste hulka kuuluvad näiteks karbid, peajalgsed ja teod. Ebapärlikarp on looduskaitse I kategooria ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus) looduskaitse II kategooria liike. 3 teoliiki on looduskaitse III kategooria liigid.

VE, 2006