Lodja (Pärnu)

Lodja, Pärnu linnaosa, asub Reiu jõe suudmealal.

VE, 2006