Lohja järv

Lohja järv, asub Harjumaal Lahemaa rahvuspargis Loksa lähedal rannikumadalikul; 57 ha, suurim sügavus 2,5 m, põhja- ja kirdekallas liivased. Eraldus merest umbes 2500 aastat tagasi. Sissevool kraavidest ja ojadest, väljavool Lohja oja (pikkus 2 km) kaudu Hara lahte. Vesi vahetub 2,4 korda aastas; segatoiteline. Põhilised kalad särg ja ahven. Lõunakaldal Kalevipoja saapajäljega kivi.

EE 12, 2003