Loodus ja Matemaatika

Loodus ja Matemaatika, Eesti Looduseuurijate Seltsi täppisteaduste sektsiooni väljaanne, propageerib alusteadusi, ilmus aperioodiliselt 1959–75, kokku 8 köidet (trükiarv 600–1000). Sisaldab artikleid matemaatika, füüsika, geofüüsika, astronoomia, astrofüüsika ja keemia alalt. Pealkirja all „Loodus ja Matemaatika” ilmusid esimesed kolm köidet, järgmised kandsid pealkirju „Päike, Maa ja atmosfäär”, „Nõukogude Eesti füüsikute töömailt”, „Osakeste ja valguse maailmast”, „Tähed: teooria ja tegelikkus” ning „Kristall ja valgus”.

EE 12, 2003