Mäeltsemees, Sulev

Sulev Mäeltsemees (7. VIII 1947 Liustemäe küla, Lihula vald), majandusgeograaf ja ühiskonnateadlane, geograafiakandidaat (1975).

Lõpetas 1970 majandusgeograafia alal Tartu Riikliku Ülikooli, geograafiakandidaat (TRÜ, 1975), väitekiri „Teenindamissfääri regionaalse arengu analüüsimine ja prognoosimine”). Täiendanud end välismaal, sh 1983 Frankfurdis J. W. Goethe ülikoolis, 2003 Speyeri ja Osnabrücki ülikoolis ning koolituskursustel.

Olnud 1978–86 Tallinna Polütehnilise Instituudi teenindusökonoomika kateedri juhataja, 1989–92 Eesti NSV TA Majanduse Instituudi teadusdirektor, 1992–93 Tallinna linnavolikogu esimees, 1994–97 Eesti Haldusjuhtimise Instituudi rektor, aastast 1998 Tallinna Tehnikaülikooli regionaalpoliitika professor, kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika õppetooli juhataja, aastast 2005 sotsiaalteaduskonna dekaan.

Osalenud Eesti kohalike omavalitsuste ja nende liitude taasasutamise ning toimimise seadusandlikus ja organisatsioonilises ettevalmistamises, olnud 1990–93 vabariigi haldusreformi ekspertkomisjoni esimees. Aastast 1997 Eesti Linnade Liidu vanematekogu peavanem, aastast 2007 Tallinna Visiooninõukoja liige.

Uurinud kohaliku omavalitsuse probleeme, regionaalpoliitikat, Euroopa Liidu majandust ning sotsiaalse turumajanduse ja teenindussfiiri küsimusi. Esinenud ettekannetega paljudel rahvusvahelistel konverentsidel ning avaldanud välisriikides artikleid Eesti kohaliku omavalitsuse ja selle reformi teemadel.

Valgetähe IV klassi teenetemärk (2002).

Töid

  • Elutarbelise teenindamise organiseerimine (1988)
  • Eesti Linnade Liit 1920–1995 (1995, koostajaid)
  • Euroopa Nõukogu ja kohalik omavalitsus (1999)

Välislink

EE 14, 2000; muudetud 2014