Männil, Ralf

Männil Ralf

Ralf Männil (24. X 1924 Tallinn – 27. IX 1990 Tallinn), geoloog (paleontoloog ja stratigraaf), majandustegelase Harry Männili vend, geoloog Reet Männili abikaasa, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1960, ENSV Teaduste Akadeemia), geoloogia-mineraloogiadoktor (1966, Moskva). Kaupmehe poeg. Õppis 1946–50 Tartu Riiklikus Ülikoolis ja asumisele saadetuna aastast 1954 Irkutski ülikoolis, lõpetas viimase 1955. Töötas 1950–56 Irkutski ja Uurali geoloogiaekspeditsioonides, aastast 1956 oli ENSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi teadur (1966–76 stratigraafia ja paleontoloogia ning mikropaleontoloogia sektori juhataja). Põhiala oli Ordoviitsiumi ajastu stratigraafia uurimine  ja paleontoloogia alalt, käsitlenud Balti paleobasseini arengulugu ning põlevkivi kuhjumise stratigraafilist tausta. Oli Eesti basseinigeoloogiliste regionaaluuringute ja kõrgtäpsusega mikrobiostratigraafilise meetodi pioneere, korraldas Eesti Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi Särghaua välibaasi (Pärnumaa, Vändra vald) rajamise. 

Töid

  • История развития Балтийского бассейна в ордовике (1966)
  • The Ordovician of Estonia – Field meeting, Estonia 1990: an excursion guidebook, 1990

Kirjandus

  •  D. Kaljo, H. Nestor, V. Puura. Ralf Männil 24 X 1924 – 27 IX 1990. – Eesti Teaduste Akadeemia toimetised. Geoloogia 40 (1), 1991
  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn, 1995, lk 73
  • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 2. köide. Tallinn, 2000, lk 689

EE 14, 2000; ETBL, 2000 (H. Nestor)