mõõtmine

mõõtmine, suuruse väärtuse määramine mõõtevahendi abil, s.o mõõdetava suuruse (näiteks vooluallika pinge) ja teise, ühikuks võetud sama suuruse (ühikpinge 1 V) suhte määramine.

VE, 2006