Möls, Evald

Evald Möls (M e l s; 14. V 1905 Tallinn –19. XI 1964 Tartu), geoloog, Tõnu Mölsi isa, Adele Reindorfi vend, geoloogiamineraloogiakandidaat (1952). Lõpetas 1942 Tartu ülikooli loodusteaduste magistrikraadiga. Oli 1940–44 Tööstuslike Uurimiste Instituudi geoloog, 1944–45 ENSV Tööstuse Teadusliku Uurimise Keskinstituudi maavarade osakonna sektorijuhataja, 1945–64 Tartu Rikliku Ülikooli geoloogiaõppejõud (aastani 1960 kateedrijuhataja, 1960–64 dotsent). Õpetas ligi kahtkümmend õppeainet. Uurimusi Eesti maavarade ja aluspõhja litoloogia alalt. 1956–58 Eesti Loodusuurijate Seltsi aseesimees.  

Töid

  • Mineraalsetest ehitusmaterjalidest Eesti NSV-s (1946, autoreid)
  • Eesti aluspõhja lõhede geneesist – Geoloogiline kogumik (1961)

Kirjandus

  • H. Viiding. Evald Möls kui geoloog ja pedagoog – Teaduse ajaloo leheülgi Eestist, IX. Tallinn, 1993
  • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn 1995, lk 74

EE 14, 2000