Müüameri

Müüameri, mõne uurija eristatud Läänemere arenguloo kõige hilisem staadium, mille alguseks peetakse 16.–17. sajandil Ameerikast saabunud laevade välispinnal olnud liiva-uurikkarbi Mya arenaria Läänemerre rännet. Eestis ei peeta Müüamere eristamist põhjendatuks.

EE 11, 2002